Promocje
Ekologiczna myjka do ciała
Ekologiczna myjka do ciała
17,00 zł 12,00 zł
Ekologiczna Myjka -worek na mydło
Ekologiczna Myjka -worek na mydło
16,00 zł 11,00 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

 

REGULAMIN sklepu internetowego AVIORA.PL

 1. Postanowienia ogólne.

Definicje

 1. Sprzedający – AVIORA Barbara Jóźwiak, ul.Zapomniana 84, 62-023 Borówiec NIP 6671292607
 2. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 4. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 5. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.aviora.pl
 7. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.aviora.pl, w którym Kupujący składa Zamówienie
 8. Towar – produkty oferowane przez Sklep
 9. Cena-kwota brutto należna za zakupiony Towar
 10. Dni robocze - oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu internetowego
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późniejszymi zmianami.
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego do zawarcia Umowy sprzedaży, zawierające rodzaj i ilość Towaru
 15. Pliki Cookies – niewielki plik zapisywany na komputerze Kupującego, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane podczas odwiedzania przez niego Sklepu.  Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Kupujących.  „Cookies” nie przetwarzają i nie przechowują danych osobowych.
 1. Rejestracja
 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie rejestracja Konta przez Kupującego nie jest konieczna.
 2. Kupujący powinien posiadać dostępu do Internetu, aktywny adres e-mail i zaakceptować pliki cookies
 3. Kupujący jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywanie się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowania sklepu.
 4. W celu utworzenia Konta, Kupujący obowiązany jest dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest darmowa.
 5. Kupujący podczas Rejestracji ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 7. Kupujący po przesłaniu formularza rejestracyjnego otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Od tego czasu zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Kupującego, a Kupujący ma dostęp do swojego konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji.

 

 • Warunki dokonywania zamówień
 1. Warunkiem dokonania Zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, akceptacja postanowień Regulaminu oraz zawartych w Zamówieniu warunków i kosztów dostawy.
 2. Aby założyć konto Kupujący podaje login i hasło. Loginem Kupującego jest jego e-mail. Założenie konta jest niezbędne do uzyskania dostępu do swoich danych i zamówień.
 3. Cena Towaru obowiązuje w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 4. Sklep realizuje Zamówienia na terenie Polski.
 5. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w przypadku, gdy podane w Zamówieniu dane są niekompletne. Sprzedający ma prawo do niewykonania Zamówienia, jeśli nie będzie możliwy kontakt z Kupującym.
 6. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma e-mailem potwierdzenie o jego otrzymaniu i przyjęciu do realizacji przez Sklep lub informację o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 7. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 2-6 dni roboczych.  Jeżeli czas realizacji będzie się wydłużał Sprzedający skontaktuje się z Kupującym.
 1. Czas przesyłki Zamówienia uzależniony jest od firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 2. Mydła naturalne będące w sprzedaży są produktem kolekcjonerskim.

   10.Mydła glicerynowe będące w sprzedaży są produktem kolekcjonerskim.

    11.Świece sojowe i tabliczki zapachowe będące w sprzedaży są produktem kolekcjonerskim.

 

 1. Zasady płatności i dostawy
 1. Płatności za Zamówienie można dokonać poprzez:

- płatności online

płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego AVIORA Barbara Jóźwiak Bank Santander 42 1090 1450 0000 0001 4799 3563 przed wysyłką Towaru. Na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko albo nazwę firmy Kupującego oraz  numer Zamówienia

- płatność przy odbiorze.

 1. Sprzedający wystawia na życzenie Kupującego fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury należy zaznaczyć przy zamówieniu wraz z podaniem danych firmy i numeru NIP. Dokonując zakupu w Sklepie i wymagając wystawienia faktury Kupujący automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu.

 V. Dostawa Towaru

 1. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera lub paczkomatów Inpost.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący w wysokości podanej w formularzu Zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia. W przypadku Zamówienia złożonego w dniu ustawowo wolnym od pracy realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
 5. Na płatność przelewem Sprzedający czeka do 5 dni roboczych.
 6. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 2-6 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty.  Jeżeli czas realizacji będzie się wydłużał Sprzedający skontaktuje się z Kupującym wysyłając email podany w formularzu Zamówienia.
 7. Czas przesyłki Zamówienia uzależniony jest od firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 8. W przypadku gdy Kupujący zrezygnuje z Zamówienia, z powodu braku możliwości jego pełnej lub częściowej realizacji, a przekazał już na rachunek Sprzedającego określoną w formularzu zamówienia należność, Sprzedający zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Kupującego kwotę równą kwocie przekazanej za to Zamówienie.   
 9. VIOdstąpienie od umowy
 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny rezygnacji. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy wskazany w zakładce “Kontakt”.
 2. Kupujący uprzywilejowany ponosi koszty odesłania przesyłki.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego uprzywilejowanego Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od niego płatności łącznie z kosztem dostarczenia towaru. Jednakże koszt dostarczenia towarów  będzie zwrócony tylko w kwocie najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowanego przez Sprzedawcę.
 4. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie ale nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przez Kupującego uprzywilejowanego. Zwrot nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta po otrzymaniu Towaru przez Sprzedającego.
 5. Towar podlegający zwrotowi oraz opakowanie nie może posiadać żadnych oznak używania, jedynie potrzebne do oceny towaru.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także nie przysługuje jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu.

 

VII. Warunki reklamacji

 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich zgłoszenia.
 2. Towar uszkodzony lub niezgodny z opisem może zostać wymieniony na produkt pełnowartościowy bądź na inny produkt dostępny w ofercie sklepu (w tej samej cenie) lub na życzenie Kupującego należność za zwrócony Towar zostanie przelana na konto podane w formularzu.
 3. Koszty ponownej wysyłki reklamowanego Towaru ponosi Sprzedający.
 4. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres wskazany w zakładce “Kontakt”.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest AVIORA Barbara Jóźwiak, ul. Zapomniana 84, 62-023 Borówiec www.aviora.pl 
 2. Dane takie jak: imię (imiona), nazwisko, adres, adres wysyłki, dane przedsiębiorstwa na które ma być wystawiona faktura, nr telefonu, adres email, szczegóły zamówienia przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, zawartej w związku ze złożeniem zamówienia. Zakres przetwarzanych danych określony jest treścią złożonego zamówienia i danych niezbędnych do jego realizacji w tym potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wysyłki zamówionych towarów, nawiązania kontaktu z Kupującym przez dostawcę i obejmuje dane takie jak: imię, nazwisko, adres, adres do wysyłki, firma, NIP, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w wykonaniu obowiązków, jakie ciążą na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupujący może cofnąć w dowolnym czasie poprzez przesłanie maila na adres  podany w zakładce Kontakt.
 4. Dane osobowe Kupującego przechowywane są w celu możliwości realizacji umowy oraz uzyskania świadczenia z niej wynikającego, jak również w celu realizacji ustawowych obowiązków podatkowych - zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane innym podmiotom – w zależności od wybranych przez niego kanałów płatności PayU oraz wybranego sposobu dostawy towaru. Podmiotami tymi mogą być: firmy kurierskie, InPost, Poczta Polska, przedsiębiorstwo hostingowe prowadzące strony internetowe administratora,  biuro rachunkowe, przedsiębiorstwo rozsyłające maile w imieniu administratora, a także podmioty dostarczające zewnętrzne usługi dla naszej firmy.
 6. Dane Kupującego nigdy nie były i nie będą przedmiotem sprzedaży.
 7. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który sprzedawca zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
 8. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie. Ma on prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Kupującego. W przypadku nieuregulowania należności wobec Sprzedawcy lub naruszenia przepisów prawa Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Kupującego do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

 IX.Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie.
 4. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:
 5. a) zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego;         b) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego;c) różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Kupującego wynikające z indywidualnego ustawienia jego komputera. Towar z różnych partii może różnić się między sobą ze względu na jego ręczne wykonywanie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl